Perkembangan Anda Keutamaan Kami

Kongsikan kepada kami agar anda menerima kualiti pembelajaran terbaik

Nama Anda(Required)
Sila tandakan skala anda:
1- Sangat tidak bersetuju
5- Sangat bersetuju
Cara Sensei mengajar(Required)
Sangat baik dan mudah difahami
Kefahaman dalam kelas(Required)
Saya faham apa yang diajar sepanjang kelas berlangsung
Silibus Cakap Jepun(Required)
Silibus sangat menarik dan tidak membosankan