Bonus!
Katakana

disediakan oleh Cakap Jepun

K1: Katakana A-O

K2: Katakana Ka-Ko

K3: Katakana Sa-So

K4: Katakana Ta-To

K5: Katakana Na-No

K6: Katakana Ha-Ho

K7: Katakana Ma-Mo

K8: Katakana Ya-Yo

K9: Katakana Ra-Ro

H10: Hiragana Wa, O(Wo), N

Cakap Jepun