Lesson 12
Mi Ni Ikimasu

disediakan oleh Cakap Jepun

12.1 – Mi Ni Ikimasu

12.2 – Issyouni Mi Ni Ikimasu

Cakap Jepun