Lesson 11
Syumi Wa Nan Desuka

disediakan oleh Cakap Jepun

11.1 Syumi Wa Nan Desuka

11.2 Kadai

11.3 Yasumi no Hi ni Shashin o Torimasu

Cakap Jepun